Θρεπτικά υλικά σε σκόνη - Culture media in powder form

Όλες μας οι συσκευασίες είναι των 500 γρ. και των 5 κγρ. - All of our presentation packages are of 500 gr. and 5 kgs

ITEM No. Product Name
MM001 Aeromonas Agar BASE
MM002 Amies Transport Medium (modified) w. charcoal (1%)
MM003 Anaerob Isolation Agar
MM004 APT Agar
MM005 Azide Dextrose Broth
MM006 Bacillus Cereus Agar
MM007 Baird Parker Agar
MM008 BHI Agar
MM009 BHI Broth
MM010 Bile Esculin Azide Agar
MM011 Bismuth Sulphite Agar
MM012 Blood Agar Base
MM013 Blood Agar Base No. 2
MM014 Bordet Gengou Agar
MM015 Brewers Thioglycollate
MM016 Brilliant Green Agar
MM017 Brilliant Green Agar Modified
MM018 Brilliant Green Bile Broth 2%
MM019 Bromocresol Purple Azide Broth
MM020 Brucella Agar
MM021 Buffered Peptone Water
MM022 Campylobacter Agar Base
MM023 Campylobacter Enrichment Broth
MM024 Campylobacter Bloodfree Medium
MM025 Cary Blair T M
MM026 Cetrimide Agar
MM027 China Blue Lactose Agar
MM028 CLED DI Medium
MM029 CLED SI Medium
MM030 Columbia Agar Base
MM031 Cooked Meat Medium
MM032 Corn Meal Agar
MM033 Czapek Dox Agar
MM034 Czapek Media
MM035 DCA Agar Hynes
MM036 DCA Agar Leifsons
MM037 Dermatophyte Test Medium
MM038 Dextrose Tryptone Agar
MM039 DG18 Agar
MM040 DNAse Agar
MM041 DRBC Agar
MM042 DSTA
MM043 EC Broth
MM044 EC Broth Mod
MM045 EE Broth
MM046 EE Broth Mossel
MM047 EMB Agar BSL
MM048 Endo Agar
MM049 Endo Agar Les
MM050 Fraser Broth
MM051 Gelatine Lactose Medium
MM052 Giolotti Cantoni Broth
MM053 GC Agar Base
MM054 Hektoen Enteric Agar
MM055 Hoyles Medium
MM056 Iron Sulphite Agar
MM057 Iso Sensitest Agar
MM058 Kanamycin-Esculin Agar
MM059 Kanamycin-Esculin Broth
MM060 KF Agar
MM061 King B Agar
MM062 Kligler Iron Agar
MM063 Lactose Broth
MM064 Lactose Phosphate Broth
MM065 Lactose Sulphate Medium
MM066 Lauryl Sulphate Broth APHA
MM067 LB Broth Lennox
MM068 LB Broth Miller
MM069 Letheen Broth
MM070 Listeria Agar Palcam Base
MM071 Listeria Agar Oxford Base
MM072 Listeria Enrichment Broth
MM073 Löwenstein Jensen
MM074 Lysin Decarboxilase Broth
MM075 Lysin Iron Agar
MM076 Mac Conkey
MM077 Mac Conkey No. 2
MM078 Mac Conkey Agar No. 3
MM079 Mac Conkey Agar Sorbitol
MM080 Mac Conkey Agar w/o Crystal Violet
MM081 Mac Conkey Agar w/o Salt
MM082 Mac Conkey Broth Purple
MM083 Malachit Green Broth
MM084 Malt Extract Agar
MM085 Malt Extract Broth
MM086 Mannitol Salt Agar
MM087 Mannitol Salt Broth
MM088 Maximal Recovery Diluent
MM089 Membrane Lauryl Sulphate Broth
MM090 Milk Plate Count Agar
MM091 Motility Indol Medium
MM092 Motility Nitrate Medium
MM093 MRS Agar
MM094 MRS Broth
MM095 MRVP Medium
MM096 Mueller Hinton Agar
MM097 Mueller Hinton Broth
MM098 Mueller Kaufmann Broth
MM099 Nitrate Broth
MM100 Nutrient Agar
MM101 Nutrient Broth Economy
MM102 Nutrient Broth No. 2 APHA
MM103 OF Agar Base
MM104 O.G.Y.E. Agar Base
MM105 Orange Serum Agar
MM106 PE-2 Broth
MM107 Peptone Water
MM108 Perfingens
MM109 Phenol Red Agar
MM110 Phenol Red Broth
MM111 Phenyl Alanine Agar
MM112 Plate Count Agar APHA
MM113 Plate Count Agar SP
MM114 Potato Dextrose Agar
MM115 Pseudomonas Agar Base
MM116 Rapport Vassiliadis Broth
MM117 Rose Bengal Agar Base
MM118 R2 A Medium
MM119 Sab. Dex. Agar
MM120 Sab. Dex. Chloramph.
MM121 Sabouraud Liquid Medium USP
MM122 Sabouraud Maltose Agar
MM123 Salmonella Shigella Broth
MM124 Schaedler Agar
MM125 SDA Beer Medium
MM126 Selenite Broth Base
MM127 Sensitivity Test Agar
MM128 SIM Medium
MM129 Simmons Citrate Agar
MM130 Slanetz Bartley Agar
MM131 SPS Agar
MM132 SS Agar
MM133 SS Broth
MM134 Stuart Transport Medium
MM135 TCBS
MM136 Tergitol 7
MM137 Tetrathionate Broth Base
MM138 Thioglycolate USP Fluid Medium
MM139 Todd Hewitt Broth
MM140 Tryptone Water
MM141 Tryptone Phosphate Broth
MM142 TSA
MM143 TSB
MM144 TSC Agar
MM145 TSI
MM146 Urea Agar Base
MM147 Urea Broth Base
MM148 Yeast Extract Dextrose Chloramph. Agar
MM149 Yersinia Selective Agar
MM150 Violet Red Bile Agar (lactose)
MM151 Violet Red Bile Glucose
MM152 Vogel Johnson A
MM153 WL Nutrient Agar
MM154 Wilkins Chalgren
MM155 Wort Agar
MM156 XLD Agar