Δίσκοι ευαισθησίας - Susceptibility disks

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, please, contact with us

 

Antibiotic Discs

Δίσκοι/κουτί - Disks/vial

Amicacin 10
50 δίσκοι/κουτί
Amicacin 30
50 δίσκοι/κουτί
Amoxycillin 10
50 δίσκοι/κουτί
Amoxycillin 25
50 δίσκοι/κουτί
Amoxycillin/Clavulan acid 2/1
50 δίσκοι/κουτί
Amoxycillin/Clavulan acid 20/10
50 δίσκοι/κουτί
Amphotericin B 20
50 δίσκοι/κουτί
Ampicilin 10
50 δίσκοι/κουτί
Ampicilin 2
50 δίσκοι/κουτί
Ampicilin 25
50 δίσκοι/κουτί
Ampicilin/Sulbactam 10/10
50 δίσκοι/κουτί
Ampicilin/Sulbactam 20/10
50 δίσκοι/κουτί
Azithromycin 15
50 δίσκοι/κουτί
Azlocillin 75
50 δίσκοι/κουτί
Aztreonam 30
50 δίσκοι/κουτί
Bacitracin 0,04 units
50 δίσκοι/κουτί
Bacitracin 0,1 units
50 δίσκοι/κουτί
Bacitracin 10 units
50 δίσκοι/κουτί
Blank discs
50 δίσκοι/κουτί
Carbenicillin 100
50 δίσκοι/κουτί
Cefaclor 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefadroxil 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefamandole 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefepime 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefepime/Clavulanacid 30/10
50 δίσκοι/κουτί
Cefixime 5
50 δίσκοι/κουτί
Cefoperazone 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefoperazone 75
50 δίσκοι/κουτί
Cefoperazone/Sulbactam 3/1
50 δίσκοι/κουτί
Cefotaxime 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefotaxime 5
50 δίσκοι/κουτί
Cefotaxime/Clavulan acid 30/10
50 δίσκοι/κουτί
Cefoxitin 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefpirome 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefpodoxime 10
50 δίσκοι/κουτί
Cefpodoxime 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefpodoxime/Clavulan acid 10/1
50 δίσκοι/κουτί
Cefpodoxime/Clavulan acid 30/10
50 δίσκοι/κουτί
Cefprozil 30
50 δίσκοι/κουτί
Ceftazidime 10
50 δίσκοι/κουτί
Ceftazidime 30
50 δίσκοι/κουτί
Ceftazidime/Clavulan acid 30/10
50 δίσκοι/κουτί
Ceftibuten 30
50 δίσκοι/κουτί
Ceftizoxime 30
50 δίσκοι/κουτί
Ceftriqxone 30
50 δίσκοι/κουτί
Cefuroxime 30
50 δίσκοι/κουτί
Cephalexin 30
50 δίσκοι/κουτί
Cephalothin 30
50 δίσκοι/κουτί
Cephazolin 30
50 δίσκοι/κουτί
Cephradine 30
50 δίσκοι/κουτί
Chinopristina/Dalfopristin 15
50 δίσκοι/κουτί
Chloramphenicol 30
50 δίσκοι/κουτί
Ciprofloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Claritromycin 15
50 δίσκοι/κουτί
Clindamycin 2
50 δίσκοι/κουτί
Clotrimazol 10
50 δίσκοι/κουτί
Cloxacillin 5
50 δίσκοι/κουτί
Colistin Sulphate 10
50 δίσκοι/κουτί
Colistin Sulphate 25
50 δίσκοι/κουτί
Colistin Sulphate 50
50 δίσκοι/κουτί
Cotrimoxazole 25
50 δίσκοι/κουτί
Daptomycin 30
50 δίσκοι/κουτί
Doripenem 10
50 δίσκοι/κουτί
Doxycycline 30
50 δίσκοι/κουτί
Econazol 10
50 δίσκοι/κουτί
Enrofloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Ertapenem 10
50 δίσκοι/κουτί
Erythromycin 15
50 δίσκοι/κουτί
Fluconazol 10
50 δίσκοι/κουτί
Fluconazol 25
50 δίσκοι/κουτί
Flucytosin 1
50 δίσκοι/κουτί
Fosfomycin 200
50 δίσκοι/κουτί
Furazolidon 50
50 δίσκοι/κουτί
Fusidic Acid 10
50 δίσκοι/κουτί
Gentamicin 120
50 δίσκοι/κουτί
Gentamicin 30
50 δίσκοι/κουτί
Imipenem 10
50 δίσκοι/κουτί
Kanamycin 30
50 δίσκοι/κουτί
Ketoconazol 10
50 δίσκοι/κουτί
Levofloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Lincomycin 15
50 δίσκοι/κουτί
Lincomycin 2
50 δίσκοι/κουτί
Linezolid 10
50 δίσκοι/κουτί
Linezolid 30
50 δίσκοι/κουτί
Meropenem 10
50 δίσκοι/κουτί
Methicillin 5
50 δίσκοι/κουτί
Metronidazole 2,5
50 δίσκοι/κουτί
Metronidazole 5
50 δίσκοι/κουτί
Mezlocillin 75
50 δίσκοι/κουτί
Miconazole 10
50 δίσκοι/κουτί
Minocycline 30
50 δίσκοι/κουτί
Moxifloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Mupirocin 200
50 δίσκοι/κουτί
Mupirocin 5
50 δίσκοι/κουτί
Nalidixic acid 30
50 δίσκοι/κουτί
Neomycin 10
50 δίσκοι/κουτί
Neomycin 30
50 δίσκοι/κουτί
Netilmicin 10
50 δίσκοι/κουτί
Netilmicin 30
50 δίσκοι/κουτί
Nitrofurantoin 100
50 δίσκοι/κουτί
Nitrofurantoin 300
50 δίσκοι/κουτί
Norfloxacin 10
50 δίσκοι/κουτί
Novobiocin 30
50 δίσκοι/κουτί
Novobiocin 5
50 δίσκοι/κουτί
Nystatin 100 units
50 δίσκοι/κουτί
Ofloxacin 10
50 δίσκοι/κουτί
Ofloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Optochin 5
50 δίσκοι/κουτί
Oxacillin 1
50 δίσκοι/κουτί
Oxacillin 5
50 δίσκοι/κουτί
Oxytetracyclin 30
50 δίσκοι/κουτί
Pefloxacin 5
50 δίσκοι/κουτί
Penicillin G 10 units
50 δίσκοι/κουτί
Phenoxymethylpenicillin 10 (Penicillin V)
50 δίσκοι/κουτί
Pipemid Acid 20
50 δίσκοι/κουτί
Piperacillin 100
50 δίσκοι/κουτί
Piperacillin 30
50 δίσκοι/κουτί
Piperacillin/Tazobactam 100/10
50 δίσκοι/κουτί
Piperacillin/Tazobactam 30/6
50 δίσκοι/κουτί
Piperacillin/Tazobactam 75/10
50 δίσκοι/κουτί
Polymyxin B 300 units
50 δίσκοι/κουτί
Rifampicin 30
50 δίσκοι/κουτί
Rifampicin 5
50 δίσκοι/κουτί
Spectinomycin 10
50 δίσκοι/κουτί
Spectinomycin 100
50 δίσκοι/κουτί
Spiramycin 10
50 δίσκοι/κουτί
Streptomycin 10
50 δίσκοι/κουτί
Streptomycin 25
50 δίσκοι/κουτί
Streptomycin 300
50 δίσκοι/κουτί
Sulphamethozazole 100
50 δίσκοι/κουτί
Sulphamethozazole 25
50 δίσκοι/κουτί
Teicoplanin 30
50 δίσκοι/κουτί
Telithromycin 15
50 δίσκοι/κουτί
Tetracycline 30
50 δίσκοι/κουτί
Ticarcillin 75
50 δίσκοι/κουτί
Tigecyline 15
50 δίσκοι/κουτί
Tikarcillin/Clavulan acid 75/10
50 δίσκοι/κουτί
Tobramycin 10
50 δίσκοι/κουτί
Trimethoprim 1,25
50 δίσκοι/κουτί
Trimethoprim 5
50 δίσκοι/κουτί
Tylosin 30
50 δίσκοι/κουτί
V Factor
50 δίσκοι/κουτί
Vankomycin 30
50 δίσκοι/κουτί
Vankomycin 5
50 δίσκοι/κουτί
X+V Factor
50 δίσκοι/κουτί
X Factor
50 δίσκοι/κουτί