Απολυμαντικά και καθαριστικά - Desinfectants and cleaners

Τον Ιούλιο του 2012, η εταιρία μας ήρθε σε συμφωνία με την πορτογαλική εταιρία ESTERIPLAS για την εκπροσώπηση των απολυμαντικών και καθαριστικών τους της σειράς TOPLABS και εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για Ελλάδα-Κύπρος, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Ρουμανία. Τα προϊόντα κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στην Πορτογαλία, φέρουν τις σημάνσεις CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

On July, 2012, our company reached to an agreement with the portuguese company ESTERIPLAS for the exclusive representation of their desinfectants and cleaners of their TOPLABS series for the following countries: Greece, Cyprus, Albania, F.Y.R.O.M., Bulgaria, Romania. The products are produced in Portugal and they have the needed CE Marks according to the European Legislation.

                                                                     


Η γκάμα προϊόντων μας αποτελείται από:
  • Zero DNA: Ιδανική λύση καθαρισμού για χρήση σε PCR αναλυτές κατά κύριο λόγο. Πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα ιδιαίτερα δραστικό κατά μολύνσεων από DNA και RNA υλικό σε επιφάνειες, εξοπλισμό εργαστηρίου, συσκευές και πιπέτες / Ideal cleaning solution especially for PCR analyzers. It is a ready to use product efficient against DNA and RNA contamination on surfaces, at laboratory's equipment, instruments, pipettes.                                                                                                                                                
  • Top Clean Alkaline: Ενεργειακό αλκαλικό καθαριστικό για τον εξοπλισμό και τις επιφάνειες σε νοσοκομεία και εργαστήρια / Energetic alcaline cleaning solution for the equipment and the surfaces of hospitals, private clinics and laboratories.
  • Germ Free: Αποτελεσματική απολύμανση με ένα πρακτικό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο για κάθε είδος επιφανειών, μηχανημάτων, εξοπλισμού, εξεταστικών κρεβατιών, κ.λ.π. / Efficient desinfection with a practical, convenient, fast and economic way for all the different kinds of surfaces, equipments, instruments, e.t.c..
  • Mycoplasma Free: Αντισηπτικό απολύμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό έναντι του μυκοπλάσματος, που διαθέτει ευρύ ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο φάσμα δράσης. Είναι μια λύση για την ασφαλή απολύμανση όλων των επιφανειών και συσκευών εργαστηρίου, πάγκων εργασίας, κ.λ.π. / Desinfectant particularly strong against mycoplasma, which has virucidal, bactericidal, fungicidal range of action. It is a solution for the safe decontamination of all the surfaces and all the laboratory's instruments.
  • Ethygel: Αντισηπτική γέλη χεριών και δέρματος / Antiseptic gel for hands and skin.
  • Top Clean Neutral: Γενικό καθαριστικό επιφανειών με ισχυρή απολυμαντική δράση / General strong detergent for all purposes. Ideal for surfaces.