Γυναικολογικά σπειράλ - Intrauterine devices

 

Το Δεκέμβριο του 2011, η εταιρία μας ήρθε σε συμφωνία με την ισπανικη εταιρία GYNEPLUS για την εκπροσώπηση των γυναικολογικών σπειράλ τους και εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για Ελλάδα-Κύπρος, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Ρουμανία. Τα προϊόντα κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στην Ισπανία, φέρουν τις σημάνσεις CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από τον Απρίλιο του 2012, η GYNEPLUS απέκτησε πιστοποιητικά ποιότητας και πρότυπης κατασκευής προϊόντων από τρείς διαφορετικούς ανεξάρτητους Οίκους Πίστοποίησης. Πλέον, τα γυναικολογικά μας σπειράλ, είναι τα μόνα παγκοσμίως με τρείς πιστοποιήσεις.

 

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, contact with us
 

On December 2011, our company reached to an agreement with the Spanish company GYNEPLUS for the exclusive representation of the Intrauterine Devices of thecompany for the following countries:

  • Greece
  • Cyprus
  • Albania
  • F.Y.R. of Macedonia
  • Bulgaria
  • Romania

The Intrauterine Devices we represent, are manufactured in Spain, carry the CE Mark and comply to the European Legislation. On April, 2012, GYNEPLUS acquired Certifications from three different independent Organisations for the quality and the process of manufacture and since then, our Intrauterine Devices are the only one in the world with three Certifications.

Gynelod 375 Copper Normal (U) shape

Gyneplus 380 Copper Mini (T) shape

Gyneplus 380 Copper Normal (T) shape

Gyneplus 380 Gold/ Copper Mini (T) shape

Gyneplus 380 Gold/ Copper Normal (T) shape