Μετρητές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης - HbA1c analyzers

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, contact with us

Για παραγγελίες, πατήστε εδώ - For orders, click here

NYCOCARD READER II του οίκου AXIS-SHIELD

Έχουμε πλήρη γκάμα μονοτέστ για το μετρητή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, όπως ακολουθεί

We have a full range of monotests for HbA1c analyzer

Nycocard CRP, πακ/24

Nycocard D-Dimer, πακ/24

Nycocard D-Dimer, πακ/6

Nycocard HBA1c, πακ/24

Nycocard U-Albumin, πακ/24