Ακοομετρικοί θάλαμοι-Audiometric booths

Oι ακοομετρικοί θάλαμοι της SIBELMED είναι κατασκευασμένοι με τα τελευταίας τεχνολογίας ηχομονωτικά υλικά.

The SIBELMED’s isulated booth have been designed by R&D of SIBEL S.A department, using the newest sound-insolatoin materials. This feature has allowed to reduce the weight with a high isolation and functionally, and beauty too.

The external surface is made of washed panels. Inside is pleasantly illuminated and it is very comfortable.

The design process, manufacturing and after sales service have been perfomed in accordance with ISO 9001 Quality Standard.

350.210.AUD - S40/ A: 90x90x215 cm

350.211.AUD - S40/ B: 110x110x215 cm

350.212.AUD - S40/ C: 125x125x215 cm

350.213.AUD - S40/ D: 85x72x187 cm

350.214.AUD - S40/ E: 135X135X215 cm