Μόνιτορ ασθενών

 

Κωδικός 100.201.PAT - MM 3GC

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, ST ανάλυση, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας.

 

Κωδικός 100.202.PAT - MM 3GD

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, ST ανάλυση, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας.

 

Κωδικός 100.203.PAT - MM 3GF

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, ST ανάλυση, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας.

 

Κωδικός 100.204.PAT - MM 3GG

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, ST ανάλυση, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας.

 

Κωδικός 100.205.PAT - MM 3GH

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, ST ανάλυση, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας.

 

Κωδικός 100.206.PAT - MM 3GL

Μόνιτορ ασθενών ζωτικών λειτουργιών με στάνταρ εξοπλισμό ECG, HR, PR, SpO2, OxyCRG διάγραμμα, ST ανάλυση, ανάλυση αρρυθμίας, RESP*2, NIBP, TEMP*2, μετρητή φαρμακευτικής δοσολογίας, μπαταρία και τηλεχειριστήριο. 

 

 

Κωδικός 100.207.PAT - MM 2GA

Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών ενηλίκων, παιδιατρικό και βρεφικό. Μετράει θερμοκρασία, πίεση και κορεσμό οξυγόνου.