Συσκευές εμβρυϊκών παλμών

 

Κωδικός 800.300.DOP - Baby Sound Fetal Doppler Simplex

Κωδικός 800.301.DOP - Baby Sound Fetal Doppler Pro

Κωδικός 800.302.DOP - Sonoline A Pocket Fetal Doppler

Κωδικός 800.303.DOP - Sonoline B Pocket Fetal Doppler

Κωδικός 800.304.DOP - Sonoline C Pocket Fetal Doppler