Υπέρηχοι

 

Φορητοί

 

Κωδικός 400.220.ULT - MM 180 ®

Φορητός ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz

 

Κωδικός 400.221.ULT - MM 380 ®

Φορητός ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος με Rectal Linear κεφαλή 6,5 MHz)

 

Κωδικός 400.222.ULT - MM 9618 ®

Φορητός ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος με Rectal Linear κεφαλή 6,5 MHz)

 

Κωδικός 400.223.ULT - MM 9608 ®

Φορητός ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz

 

Αξεσουάρ φορητών ασπρόμαυρων υπερήχων

 

Κωδικός 400.224.ULT - Micro-Convex κεφαλή 5,0 MHz

Κωδικός 400.225.ULT - Transvaginal Convex κεφαλή 6,5 ΜΗz

Κωδικός 400.226.ULT - Linear κεφαλή 7,5 MHz

Κωδικός 400.227.ULT - Endorectal linear κεφαλή 7,5 MHz

Kωδικός 400.228.ULT - Βραχίονας βιοψίας

Κωδικός 400.229.ULT - Τροχήλατο τραπεζάκι

 

Τροχήλατοι

 

Κωδικός 400.230.ULT - MM 660 ®

Τροχήλατος ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz

 

Κωδικός 400.231. ULT - MM 9618C ®

Τροχήλατος ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz

 

Κωδικός 400.232.ULT - MM 9618CII ®

Τροχήλατος ασπρόμαυρος υπέρηχος με convex κεφαλή 3,5 MHz

 

Αξεσουάρ τροχήλατων ασπρόμαυρων υπερήχων

 

Κωδικός 400.233.ULT - Micro-Convex κεφαλή 5,0 MHz

Κωδικός 400.234.ULT - Transvaginal Convex κεφαλή 6,5 MHz

Κωδικός 400.235.ULT - Linear κεφαλή 7,5 MHz

Κωδικός 400.236.ULT - Endorectal Linear κεφαλή 7,5 ΜΗz

Κωδικός 400.237.ULT - Video Printer

Κωδικός 400.238.ULT - SP-2 AC Adaptor

Κωδικός 400.239.ULT - 12'' SVGA monitor

Κωδικός 400.240.ULT - DVD

Κωδικός 400.241.ULT - Βραχίονας βιοψίας

Κωδικός 400.242.ULT - Τροχήλατο τραπεζάκι

 

 

 Φορητοί υπέρηχοι χειρός

 

Κωδικός 400.243.ULT - MM 2000A ®

Φορητός υπέρηχος χειρός 700 γραμμαρίων με μηχανική κεφαλή 3,5/ 5,0 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος)

 

Κωδικός 400.244.ULT - MM 2000 ®

Φορητός υπέρηχος χειρός 600 γραμμαρίων με μηχανική κεφαλή 3,5/ 5,0 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος)

 

Κωδικός 400.245.ULT - MM 3000 ®

Φορητός υπέρηχος χειρός 1.300 γραμμαρίων με convex  κεφαλή 3,5 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος με Rectal Linear κεφαλή 6,5 MHz)

 

Κωδικός 400.246.ULT - MM 3100 ®

Φορητός υπέρηχος χειρός 700 γραμμαρίων με convex κεφαλή 3,5 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος με Rectal Linear κεφαλή 6,5 MHz)

 

Κωδικός 400.247.ULT - MM 2018 ®

Φορητός υπέρηχος χειρός με convex  κεφαλή 3,5 MHz (διατίθεται και κτηνιατρικός υπέρηχος με Rectal Linear κεφαλή 6,5 MHz)

 

Κωδικός 400.248.ULT - MM Vet ®

Φορητός κτηνιατρικός υπέρηχος 500 γραμμαρίων με δυνατότητα σάρωσης 2,5MHz, 3,5 MHz, 5,0 MHz

 

 Αξεσουάρ φορητών υπέρηχων χειρός

 

Κωδικός 400.249.ULT - Endorectal Linear κεφαλή 7,5 MHz

Κωδικός 400.250.ULT - Linear κεφαλή 7,5 MHz

Κωδικός 400.251.ULT - Micro-Convex κεφαλή 5,0 MHz

Κωδικός 400.252.ULT - Transvaginal Convex κεφαλή 6,5 MHz

Κωδικός 400.253.ULT - Video Printer

Κωδικός 400.254.ULT - Extra battery

Κωδικός 400.255.ULT - Car charger

Κωδικός 400.256.ULT - Μηχανική κεφαλή με freeze key 3,5/ 5,0 MHz

Κωδικός 400.257.ULT - Convex κεφαλή 3,5 MHz για τα μοντέρλα ΜΜ 2018, ΜΜ 3000, ΜΜ 3100