Αντικ. πλάκες, καλυπτρίδες - Glass stains for microscope

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, please, contact with us

 

Προϊόν Περιγραφή
Καλυπτρίδες 24x50 1000 τεμ.
Καλυπτρίδες 22x22 1000 τεμ.
Καλυπτρίδες 24x24 1000 τεμ.
Αντικ. πλάκες ατρόχιστες χωρίς περιθώριο 50 τεμ.
Αντικ. πλάκες ατρόχιστες με περιθώριο 50 τεμ.
Αντικ. πλάκες τροχισμένες χωρίς περιθώριο 50 τεμ.
Αντικ. πλάκες τροχισμένες με περιθώριο 50 τεμ.
Αντικ. πλάκες super frost 50 τεμ.