Γάντια -Gloves

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices contact with us

 

Προϊόν - Product Περιγραφή - Description
Γάντια λάτεξ με πούδρα small, medium, large - Latex gloves w/ powder 100 τεμ./ pieces
Γάντια λάτεξ χωρίς πούδρα small, medium, large - Latex gloves w/o powder 100 τεμ./ pieces
Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα small, medium, large - Nitrile gloves w/o powder 100 τεμ./ pieces
Γάντια βινυλίου με πούδρα small, medium, large - Vinyl gloves w/ powder 100 τεμ./ pieces
Γάντια βινυλίου χωρίς πούδρα small, medium, large - Vinyl gloves w/o powder 100 τεμ./ pieces
Γάντια πολυαιθυλενίου small, medium, large - PVC gloves 100 τεμ./ pieces
Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα με πούδρα όλα τα μεγέθη - Surical gloves w/ powder 1 ζεύγος/ pair
Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα χωρίς πούδρα όλα τα μεγέθη - Surgical gloves w/o powder 1 ζεύγος/ pair