Μητροσκόπια, σπάτουλες, στυλεοί, βουρτσάκια, βαμβάκι - Vaginal speculum, test-pap kits, swabs, cotton

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, please, contact with us

 

Προϊόν - Product Περιγραφή - Description
Μητροσκόπιο Ιταλίας small, medium, large - Vaginal speculum Italy small, medium, large 100 τεμ. - 100 pieces
Μητροσκόπιο Κίνας small, medium, large - Vaginal speculum China small, medium, large 100 τεμ. - 100 pieces
Μητροσκόπιο Ρουμανίας small, medium, large - Vaginal speculum Romania small, medium, large 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα ξύλινη Κίνας 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα πλαστική Βουλγαρίας 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα πλαστική μέγεθος 1 Ελβετίας

100 τεμ. - 100 pieces

Σπάτουλα πλαστική μέγεθος 2 Ελβετίας 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα πλαστική μέγεθος 3 Ελβετίας 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα πλαστική μέγεθος 4 Ελβετίας 100 τεμ. - 100 pieces
Σπάτουλα πλαστική μέγεθος 5 Ελβετίας 100 τεμ. - 100 pieces
Στυλεός βαμβακοφόρος 15 εκ. ξύλινος Κίνας μη αποστειρωμένος 100 τεμ. - 100 pieces
Στυλεός βαμβακοφόρος 20 εκ. ξύλινος Κίνας μη αποστειρωμένος 100 τεμ. - 100 pieces
Στυλεός βαμβακοφόρος 15 εκ. ξύλινος Κίνας αποστειρωμένος ανά ένας 100 τεμ. - 100 pieces
Στυλεός βαμβακοφόρος ξύλινος σε σωλήνα αποστειρωμένος κόκκινο πώμα Κίνας 100 τεμ. - 100 pieces
Βουρτσάκι ξύλινο Κίνας 100 τεμ. - 100 pieces
Βουρτσάκι πλαστικό Ιταλίας 100 τεμ. - 100 pieces
Βουρτσάκι πλαστικό Τσεχίας 100 τεμ. - 100 pieces
Βαμβάκι 1 κιλού Ελλάδος 1 kg