Σύριγγες, βελόνες, δοχεία απόρριψης βελονών, νεφροειδή - Syringes, needles, kidney dishes

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, please, contact with us

 

Προϊόν - Product Περιγραφή - Description
Σύριγγα με βελόνα 2/ 2,5 cc του οίκου MK Βουλγαρίας - Syringe with needle 2/ 2,5 cc MK Bulgaria 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 5 cc του οίκου MK Βουλγαρίας - Syringe with needle 5 cc MK Bulgaria 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 10 cc του οίκου MK Βουλγαρίας - Syringe with needle 10 cc MK Bulgaria 50 τεμ. - 50 pieces
Σύριγγα με βελόνα 20 cc του οίκου MK Βουλγαρίας - Syringe with needle 20 cc MK Bulgaria 50 τεμ. - 50 pieces
Σύριγγα με βελόνα 50 cc του οίκου MK Βουλγαρίας - Syringe with needle 50 cc MK Bulgaria 10 τεμ. - 10 pieces
Σύριγγα με βελόνα 2/ 2,5 cc του οίκου UNOLOK Αγγλίας - Syringe with needle 2/ 2,5 cc UNOLOK England 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 5 cc του οίκου UNOLOK Αγγλίας - Syringe with needle 5 cc UNOLOK England 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 10 cc του οίκου UNOLOK Αγγλίας - Syringe with needle 10 cc UNOLOK England 50 τεμ. - 50 pieces
Σύριγγα με βελόνα 2/ 2,5 cc Ιταλίας - Syringe with needle 2/ 2,5 cc Italy 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 5 cc Ιταλίας - Syringe with needle 5 cc Italy 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 10 cc Ιταλίας - Syringe with needle 10 cc Italy 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 2/ 2,5 cc Κίνας - Syringe with needle 2/ 2,5 cc China 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 5 cc Κίνας - Syringe with needle 5 cc China 100 τεμ. - 100 pieces
Σύριγγα με βελόνα 10 cc Κίνας - Syringe with needle 10 cc China 100 τεμ. - 100 pieces
Δοχείο απόρριψης βελονών 2,7 lt - Hazardous materials box 2,7 lt 1 τεμ. - 1 piece
Δοχείο απόρριψης βελονών 5,4 lt - Hazardous materials box 5,4 lt 1 τεμ. - 1 piece
Νεφροειδές δοχείο χάρτινο - Kidney dish from paper 1 τεμ. - 1 piece
Νεφροειδές δοχείο πλαστικό - Kidney dish from plastic 1 τεμ. - 1 piece
Νεφροειδές δοχείο αλουμινίου - Kidney dish from aluminium 1 τεμ. - 1 piece