Χαρτοσένδονα, χαρτοβάμβακας - Paper roll products

Όλα μας τα χαρτοσένδονα παρασκευάζονται και συσκευάζονται για λογαριασμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - All the products from this category are produces and packaged in the European Union for MenidiMedica.

Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, contact with us

 

Προϊόν - Product Διαστάσεις - Dimensions
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ Α' - Paper roll X-X A' 50 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ Α' - Paper roll X-X A' 60 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ Α - Paper roll X-X A' 70 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ΄Β' - Paper roll X-X B' 50 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ Β' - Paper roll X-X B' 60 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Χ Β' - Paper roll X-X B' 70 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Α' - Paper roll X-X A' 50 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Α' - Paper roll X-X A' 60 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Α' - Paper roll X-X A' 70 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Β' - Paper roll X-X B' 50 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Β' - Paper roll X-X B' 60 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό Χ-Π Β' - Paper roll X-X B' 70 εκ. x 60 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. - Paper roll N.W. 50 εκ. x 70 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. - Paper roll N.W. 60 εκ. x 70 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. - Paper roll N.W. 70 εκ. x 70 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. + Π - Paper roll N.W. + Plastic 50 εκ. x 70 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. + Π - Paper roll N.W. + Plastic 60 εκ. x 70 μέτρα
Εξεταστικό ρολό N.W. + Π - Paper roll N.W. + Plastic 70 εκ. x 70 μέτρα
Χαρτοβάμβακας 1 κιλού Α'  
Χαρτοβάμβακας 5 κιλών Α'  
Χαρτοβάμβακας 1 κιλού Β'  
Χαρτοβάμβακας 5 κιλών Β'  

 

Χ-Χ = Διπλό φύλλο χαρτί-χαρτί (two layers paper-paper)

Χ-Π = Διπλό φύλλο χαρτί-πλαστικό (two layers paper-plastic)

N-W = Non woven

N-W + Π = πλαστικοποιημένο non woven (two layers non woven-plastic)

Α' = Α' ποιότητα (best quality)

B' = Β' ποιότητα (second quality)