Για να δείτε τα διαθέσιμα μηχανήματα κάθε εταιρείας, πατήστε πάνω στον κάθε λογότυπο εταιρείας ανά κατηγορία/ In order to be informed on our available analyzers, click on each company logo

Αν έχετε ανοικτό βιοχημικό αναλυτή, πιέστε εδώ, σας ενδιαφέρει. Παγκόσμια αποκλειστικότητα για Κάλιο και Νάτριο

ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΔΟΥΜΕ ΕΩΣ 1 (ΕΝΑ) ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ / WE GIVE UP TO 1 (ONE) YEAR OF WARRANTY - SERVICE DURING THIS PERIOD AND AFTER WARRANTY PERIOD, CAN BE DONE BY US.

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ/ WE SHIP WORLDWIDE

 Για τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας - For prices, please, contact with us 

Για παραγγελίες, πατήστε εδώ - For orders, click here

Τελευταία ενημέρωση αποθήκης ανακατασκευασμένων μηχανημάτων 08 Ιουλίου 2013/ Last update for the analyzers in our warehouse 08th of July 2013

Κατηγορίες/ Categories

Για να δείτε τα διαθέσιμα μηχανήματα κάθε εταιρείας, πατήστε πάνω στον κάθε λογότυπο/ In order to be informed on our available analyzers, click on each logo

 

 

Αιματολογικοί αναλυτές/ Hematology analyzers

 

 

Βιοχημικοί αναλυτές/ Biochemistry analyzers

 

 

Ανοσολογικοί αναλυτές/ Immunoassay analyzers

 

 

Αναλυτές πήξεως αίματος/ Coagulation analyzers

 

 

Φυγόκεντροι/ Centrifuges

 

 

 

Σπεκτροφωτόμετρα/ Spectrophotometers

 

 

 

Αναλυτές ηλεκτρολυτών/ Electrolytes Analyzers

 

 

Κλίβανοι/ Incubators

 

 

Μικροσκόπια/ Microscopes

 

 

Υδατόλουτρα - Water baths

 

 

Οξύμετρα/ Oximeters

 

 

Καρδιογράφοι/ ECG devices