Αιματολογικοί αναλυτές SYSMEX - Hematology analyzers SYSMEX

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 8th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX KX21 ελεγμένος, σε άριστη κατάσταση/ Hematology analyzer SYSMEX KX21, checked, in perfect condition

 

Άφιξη 25-01-2013/ Arrival 25th January 2013

Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS800i σε άριστη κατάσταση/ Hematology analyzer SYSMEX XS800i in perfect condition

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX K1000 ανακατασκευασμένος/ Hematology analyzer SYSMEX K1000 refurbished

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XS1000i ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Hematology analyzer SYSMEX XS1000i refurbished, in perfect working condition