Αιματολογικοί αναλυτές ΑΒΒΟΤΤ - Hematology analyzers ABBOTT

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αιματολογικός αναλυτής CELLDYN 1700, ελεγμένος, σε λειτουργική κατάσταση/ Hematology analyzer CELLDYN 1700, checked, in operational status