Αιματολογικοί αναλυτές DIATRON - Hematology analyzers DIATRON

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Αιματολογικός αναλυτής DIATRON ABACUS 380 εκθεσιακό μοντέλο/ Hematology analyzer DIATRON ABACUS 380 brand new