Αιματολογικοί αναλυτές HORIBA ABX - Hematology analyzers HORIBA ABX

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th July 2013

Αιματολογικός αναλυτής PENTRA 60+ σε άριστη κατάσταση, ελεγμένος, σε πλήρη λειτουργική κατάσταση/ Hematology analyzer PENTRA 60+ in perfect condition, checked, in perfect operational status