Αναλυτές πήξεως Stago

Άφιξη 02-10-2012/ Arrival 2nd October 2012

Αναλυτής πήξης αίματος STAGO START 4 ανακατασκευασμένος/ Coagulation Analyzer STAGO START 4 Recertified