Ανοσολογικοί αναλυτές BIOMERIEUX - Immunoassay analyzers BIOMERIEUX

Άφιξη 28-01-2013/ Arrival 28th January 2013

Ανοσολογικός αναλυτής BIOMERIEUX MINI VIDAS ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer BIOMERIEUX MINI VIDAS Recertified

 

Άφιξη 28-01-2013/ Arrival 28th January 2013


Ανοσολογικός αναλυτής BIOMERIEUX MINI VIDAS ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer BIOMERIEUX MINI VIDAS Recertified

 

Άφιξη 28-01-2013/ Arrival 28th January 2013

Ανοσολογικός αναλυτής BIOMERIEUX VIDAS 30 ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyser BIOMERIEUX VIDAS 30 complete with workstation HP core2 duo, printer, barcode, e.t.c. Recertified

 

Άφιξη 02-10-2012/ Arrival 2nd October 2012

Ανοσολογικός αναλυτής BIOMERIEUX VIDAS BLUE LINE ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer BIOMERIEUX VIDAS BLUE LINE complete with all accessories PC HP Core2Duo, Laser printer, Barcode reader, UPS, Documentations Recertified