Ανοσολογικοί αναλυτές BECKMAN COULTER - Immunoassay analyzers BECKMAN COULTER

Άφιξη 02-10-2012

Ανοσολογικός αναλυτής BECKMAN COULTER DXI 800 ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer BECKMAN COULTER DXI 800 Recertified

 

Άφιξη 02-10-2012/ Arrival 2nd October 2012

Ανοσολογικός αναλυτής BECKMAN COULTER ACCESS 2 ανακατασκευασμένος/ Immunoassay Analyzer BECKMAN COULTER ACCESS 2 Recertified