Αντιδραστήρια ηλεκτρολυτών χωρίς χρήση ηλεκτροδίων - Electrolytes reagents without the use of electrodes

Είμαστε η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που παρέχει κιτ Καλίου και Νατρίου απευθείας επάνω στο βιοχημικό αναλυτή ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτροδίων. Κάθε εξέταση γίνεται ξεχωριστά και έχετε τεράστια οικονομία (ξεχωριστά η εξέταση Καλίου και ξεχωριστά η εξέταση Νατρίου) με ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα που θα είχατε στον αναλυτή ηλεκτρολυτών.

Πλεονεκτήματα

  • Οικονομία αντιδραστηρίων - κάθε κιτ ξεχωριστά βγάζει από 300 έως 390 εξετάσεις τόσο για Κάλιο όσο και για Νάτριο
  • Οικονομία στην τσέπη σας - δε χρειάζεται να αγοράζετε και να αλλάζετε ηλεκτρόδια, κόστος ανά εξέταση ελάχιστο σε σχέση με τα προσφερόμενα κιτ της αγοράς για χρήση σε αναλυτή ηλεκτρολυτών και βιοχημικό αναλυτή με χρήση ηλεκτροδίων
  • Δεν απαιτείται κανένας επιπρόσθετος εξοπλισμός να ενσωματωθεί στο βιοχημικό σας αναλυτή, απλά περνάμε τα πρωτόκολλα για Κάλιο και Νάτριο στον αναλυτή σας
  • Αξιοπιστία αποτελεσμάτων, δοκιμασμένος τρόπος με CE και ISO

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε εδώ