Βιοχημικοί αναλυτές HORIBA ABX PENTRA - Biocjemistry analyzers HORIBA ABX PENTRA

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Βιοχημικός αναλυτής HORIBA PENTRA 400 με ελληνικό software, μεταχειρισμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, με 'σπασμένο' λογισμικό για να δέχεται όλα τα αντιδραστήρια της αγοράς/ Biochemistry analyzer HORIBA PENTRA 400 with greek software, used, in perfect working condition, fully opened system in order to accept all the reagents of the market

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής ABX PENTRA 400, ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, με 'σπασμένο' λογισμικό για να δέχεται όλα τα αντιδραστήρια της αγοράς/ Biochemistry analyzer HORIBA PENTRA 400, refurbished, in perfect working condition, fully opened system in order to accept all the reagents of the market