Βιοχημικοί αναλυτές ROCHE - Biochemistry analyzers ROCHE

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής Cobas Mira Plus ανακατασκευασμένος σε άριστη κατάσταση/ Biochemistry analyzer Cobas Mira Plus refurbished in excellent condition

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής Cobas Mira Plus μεταχειρισμένος σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Biochemistry analyzer Cobas Mira Plus used, checked in perfect working condition