Βιοχημικοί αναλυτές VITAL SCIENTIFIC - Biochemistry analyzers VITAL SCIENTIFIC

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής VITAL SELECTRA XL ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Biochemistry analyzer VITAL SELECTRA XL refurbished. in perfect working condition