Βιοχημικοί αναλυτές HYCEL - Biochemistry analyzers HYCEL

Άφιξη 01-10-2012/ Arrival 1st October 2012

Βιοχημικός αναλυτής HYCEL LISA 400 μεταχειρισμένος/ Clinical Biochemistry Analyzer HYCEL LISA 400 Used