Βιοχημικοί αναλυτές MINDRAY - Biochemistry analyzers MINDRAY

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής MINDRAY BS-120 εκθεσιακό μοντέλο σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Biochemistry analyzer MINDRAY BS-120, demo model in perfect working condition

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Βιοχημικός αναλυτής MINDRAY BS-200 ανακατασκευασμένος, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Biochemistry analyzer MINDRAY BS-200 refurbished, in perfect working condition