Διάφορα μικροσκόπια - Various microscopes

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Μικροσκόπιο MenidiMedica με φακούς 4x, 10x, 40x, 100x και κάμερα 12 MPixels εκθεσιακό μοντέλο/ Microscope MenidiMedica with achromatic objectives 4x, 10x, 40x, 100x with 12 MPixels camera brand new

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Μικροσκόπιο MenidiMedica με φακούς 4x, 10x, 40x, 100x, εκθεσιακό μοντέλο/  Binocular microscope MenidiMedica, 45º inclined and 360º rotating
Widefield WF10X/20 mm eyepieces
Quadruple revolving nosepiece with achromatic objectives A 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil
Coaxial coarse and fine focusing system
Low position coaxial mechanical stage
Focusable 1.25 N.A. Abbe condenser
Iris diaphragm with filter holder
Halogen illumination 12V/20W with intensity control
Blue, yellow and green filters, dust cover and immersion oil included
Main supply 220-240 V (CE)
Warranty 5 years on optical and mechanical components