Διάφορα υδατόλουτρα - Various water baths

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Υδατόλουτρο PREMIERE XH-1003 εκθεσιακό μοντέλο/ Water bath PREMIERE XH-1003 Tissue Floating Bath brand new

 

Άφιξη 01-02-2013/ Arrival 1st of February 2013

Υδατόλουτρο μεταχειρισμένο, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Water bath used, in perfect working condition