Διάφοροι αναλυτές πήξεως - Various coagulation analyzers

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Αναλυτής πήξεως KSELMED K 3002 εκθεσιακό μοντέλο, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Coagulation analyzer KSELMED K 3002 demo model, in perfect working condition