Φυγόκεντροι NAHITA - NAHITA centrifuges

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Φυγόκεντρος NAHITA 2615 6 θέσεων, καινούργια, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge NAHITA 2615 8 positions, in perfect working conditon, brand NEW

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

Φυγόκεντρος NAHITA 2650 12 θέσεων, καινούργια, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge NAHITA 2650 12 positions, in perfect working condition, brand NEW

 

Άφιξη 08-07-2013/ Arrival 08th of July 2013

i. Φυγόκεντρος NAHITA 2690 8 θέσεων, καινούργια, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge NAHITA 2690 8 positions, in perfect working condition, brand NEW

ii. Φυγόκεντρος NAHITA 2690/5 16 θέσεων, καινούργια, σε άριστη λειτουργική κατάσταση/ Centrifuge ΝΑΗΙΤΑ 2690/5 16 positions, in perfect working condition, brand NEW