Οδοντιατρικά διαμάντια- Dental diamond burs

ΣΦΑΙΡΙΚΑ - ROUND (BR)

ISO No 001-008 001-010 001-012 001-014 001-016 001-018 001-020 001-023 001-025 001-029
Head 008 010 012 014 016 018 020 023 025 029
Head Length 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.9
OAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
EXTRA FINE         BR-40EF 001-016EF          
FINE BR-49F 001-008F                  
MEDIUM BR-49 001-008M BR-45 001-010M BR-46 001-012M BR-41 001-014M BR-40 001-016M BR-31 001-018M BR-28 001-020M BR-26 001-023M BR-25 001-025M BR-23 001-029M
COARSE           BR-31C 001-018C        
EXTRA COARSE       BR-41S 001-014S BR-40S 001-016S BR-31S 001-018S BR-28S 001-020S      

ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ - ROUND WITH COLLAR (BC)

ISO No 002-012 002-014 002-016

002-018

Head 012 014 016 018
Head Length 2.3 2.3 3.5 3.5
OAL 19 19 19 19
EXTRA FINE        
FINE        
MEDIUM BC-43 002-012M BC-42 002-014M BC-32 002-016M BC-31 002-018M
COARSE        
EXTRA COARSE        

 ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ - INVERTED CONE Shorthead (SI)

ISO No 010-010 010-012 010-014 010-016 012-018 014-014 014-018
Head 010 012 014 016 018 014 018
Head Length 1.0 1.2 1.6 1.8 2.3 3.8 5.0
OAL 19 19 19 19 19 19 19
EXTRA FINE              
FINE              
MEDIUM SI-45 010-010M SI-46 010-012M SI-47 010-014M SI-48 010-016M SI-49 012-018M SI-50 014.014M SI-51 014.018M
COARSE     SI-47C 010-014C        
EXTRA COARSE       SI-48S 010-016S      

ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ - INVERTED CONE with collar (DI)

ISO No 019-010 019-014
Head 010 014
Head Length 2.3 3.2
OAL 19 19
EXTRA FINE    
FINE    
MEDIUM DI-41 019-010M DI-42 019-014M
COARSE    
EXTRA COARSE    

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - BARREL (EX)

ISO No 038-032
Head 032
Head Length 5.0
OAL 19
EXTRA FINE  
FINE  
MEDIUM EX-11 038-032M
COARSE  
EXTRA COARSE EX-11S 039-032S

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - BARREL (EX)

ISO No 039-035
Head 035
Head Length 7.0
OAL 20
EXTRA FINE  
FINE  
MEDIUM EX-12 039-035M
COARSE  
EXTRA COARSE EX-12S 039-035S

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΥ - WHEEL (WF)

ISO No 041-025
Head 025
Head Length 0.5
OAL 19
EXTRA FINE  
FINE  
MEDIUM WF-30 O41-025M
COARSE  
EXTRA COARSE  

ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΥ - WHEEL (WR)

ISO No 042-040 042-050
Head 040 050
Head Length 2.0 2.0
OAL 19 19
EXTRA FINE    
FINE    
MEDIUM WR-45 042-040M WR-46 042-050M
COARSE    
EXTRA COARSE    

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ, ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΥ - WHEEL with shoulder (WR)

ISO No 055-045
Head 045
Head Length 2.0
OAL 19
EXTRA FINE  
FINE  
MEDIUM WR-44 055-045M
COARSE  
EXTRA COARSE  

ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΥ - WHEEL (WR)

ISO No 068-042 068-042
Head 042 042
Head Length 1.8 2.0
OAL 19 19
EXTRA FINE    
FINE    
MEDIUM WR-13 068-042M  
COARSE   WR-13C 068-042C
EXTRA COARSE    

ΕΥΘΥ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΚΡΟΥ - FLAT END CYLINDER (SF)

ISO No 109-010 109-012 109-014
Head 010 012 014
Head Length 4.0 4.0 4.0
OAL 19 19 19
EXTRA FINE      
FINE      
MEDIUM SF-41 109-010M SF-31 109-012M SF-42 109-014M
COARSE      
EXTRA COARSE   SF-31S 109-012S SF-42S 109-014S

ΕΥΘΥ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΚΡΟΥ - FLAT END CYLINDER (SF)

ISO No 110-014 110-016
Head 014 016
Head Length 6.0 6.0
OAL 21 21
EXTRA FINE    
FINE    
MEDIUM SF-21 110-014M SF-15 110-016M
COARSE    
EXTRA COARSE    

ΕΥΘΥ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΚΡΟΥ - FLAT END CYLINDER (SF)

ISO No 111-012 111-014 111-016
Head 012 014 016
Head Length 8.0 8.0 8.0
OAL 22 22 22
EXTRA FINE      
FINE      
MEDIUM SF-11 111-012M SF-12 111-014M SF-13 111-016M
COARSE   SF-12C 111-014C  
EXTRA COARSE   SF-12S 111-014S SF-13S 111-016S

ΕΥΘΥ, ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ - ROUND END CYLINDER (SR)

ISO No      
Head      
Head Length      
OAL      
EXTRA FINE      
FINE      
MEDIUM      
COARSE      
EXTRA COARSE