Πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

 

Η επιχείρηση μας MENIDIMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ που δραστηριοποιείται από το 2009 στο χώρο εισαγωγής-εξαγωγής και διακίνησης νοσοκομειακών ιατρικών αναλωσίμων, οδοντιατρικών αναλωσίμων, προϊόντων αισθητικής, αναλωσίμων φυσιοθεραπείας και πλήρους εξοπλισμού ιατρείων, οδοντιατρείων, φυσιοθεραπευτηρίων, κέντρων αισθητικής, κάλυψη μικροβιολογικών και χημικών εργαστηρίων ιδιωτών ιατρών και βιομηχανιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι ξεκινάει πιλοτικά το δικό της πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνεργασία με ακτιβιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, οργανώσεις ανθρωπιστικού προσανατολισμού όπως σε αυτή την περίσταση, με τους ΓΛΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού στη νήσο του Άγιου Ευστράτιου.

Ενστερνιζόμαστε ότι το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις.

 «Για την MENIDIMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινωνία. Υπεύθυνος είναι ο οργανισμός που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξή του, ενώ συγχρόνως λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της λειτουργίας του στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Παραμένοντας πιστοί στη μεθοδική προσέγγιση του τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να «Είμαστε κοντά». Με την πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε σε αυτόν τον τομέα, μάς φέρνουν ολοένα πιο κοντά στις ανάγκες της χώρας μας, δεσμευόμαστε για ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά.»

 

Ιδιοκτήτρια

Γεροκόμου Βάϊα

 

https://www.aegean-seagulls.gr/helpers.html

https://www.diathalassis.gr/editorial/583--01-12-10.html

https://www.emprosnet.gr/Current/?EntityID=c15577b6-9736-4009-a776-b8d7d29b6aaf