Χρωστικές - Αναλώσιμα Κτηνιάτρων

Χρωστικές για κτηνιατρική χρήση:

1. New Methylene Blue: Αντιδραστήριο για μέτρηση ΔΕΚ, βγαίνει σε συσκευασία 100 mL., 500 mL., 1000 mL., 5000 mL.

2. Hemacolor: Κιτ 3 αντιδραστηρίων για ταυτοποίηση κυτταρικών πληθυσμών αίματος, αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα, βγαίνει σε συσκευασίες 3 x 100 mL., 3 x 500 mL., 3 x 1000 mL., 3 x 5000 mL.

3. HemaDiff Quik: Κιτ 3 αντιδραστηρίων για διαφοροποίηση επιχρισμάτων θυρεοειδούς, αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα, βγαίνει σε συσκευασίες 3 x 100 mL., 3 x 500 mL., 3 x 1000 mL., 3 x 5000 mL.