Γαλακτοκομικά τεστ - Dairy tests

www.lactopastbiomedix.com

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έρευνα και ανάπτυξη γρήγορου τεστ ποιοτικού ελέγχου παστερίωσης γάλακτος χωρίς χρήση μηχανημάτων και επώασης με την επωνυμία LACTOPAST BIOMEDIX. Η ευαισθησία του τέστ είναι:

1. Για μέτρηση από 5 δευτερόλεπτα εώς 300 δευτερόλεπτα: 280 mU/L ALP

2. Για μέτρηση από 15 λεπτά εώς 60 λεπτά: 3.5 mU/L ALP

Το κιτ με κωδικό 82001είναι για 100 τεστ

 

We have researched and developed a fast qualitative test of milk pasteurization with no need of any instrumental or incubational means with the name LACTOPAST BIOMEDIX. It is a rapid phosphatase test for the detection of alcaline phosphatase in milk, whey, cream and butter. The test allows the testing of sufficient HTST treatment of milk and related products, and the detection of raw milk in pasteurized milk. Sensitivity of the test is as follows:

1. For measurement from 5 seconds up to 300 seconds: 280 mU/L ALP

2. For measurements from 15 minutes up to 60 minutes: 3.5 mU/L ALP

The kit with code 82001 is for 100 tests