Γυναικολογικά αντιδραστήρια- Monsel- Lugol- Acetic Acid

Η εταιρεία μας παράγει μια μεγάλη γκάμα γυναικολογικών αντιδραστηρίων τα οποία διατίθενται τόσο στην ελληνική αγορά είτε απευθείας σε ιδιώτες γιατρούς είτε μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών όσο και στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Monsel Solution - Γυναικολογικό μονσέλ διάλυμα

2. Monsel Paste  - Γυναικολογικό μονσέλ σε μορφή πάστας

3. Lugol for Gynaecology

 

4. Acetic Acid - Οξικό Οξύ