Κυτταρολογικά Αναλώσιμα

Χρωστικές - Αντιδραστήρια

1. Κυτταρολογία Υγρής Φάσης- Test Pap Υγρής Κυτταρολογίας

2. HemaDiff Quik: Κιτ 3 αντιδραστηρίων για διαφοροποίηση επιχρισμάτων θυρεοειδούς, αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα, βγαίνει σε συσκευασίες 3 x 100 mL., 3 x 500 mL., 3 x 1000 mL., 3 x 5000 mL.

3. BioFix: Μονιμοποιητικό υγρό για κυτταρολογική χρήση, Βγαίνει σε συσκευασία 100 mL., 500 mL., 1000 mL., 5000 mL.