Ταχείες διαγνωστικές συσκευές-Rapid tests

Οι ταχείες διαγνωστικές συσκευές in vitro παρέχουν απόλυτη, γρήγορη και άκρως οικονομική ανίχνευση της πάθησης. 
 

Our rapid tests for in vitro diagnostic provide accurate, fast, and low cost, effective detection of patient's medical condition and diseases.

Αντιπροσωπεύουμε για Ελλάδα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ, Βουλγαρία,  Κύπρο τα προϊόντα των εταιρειών CHEMELEX Labkit Ισπανίας, CAMP MEDICA Ρουμανίας ενώ για Αλβανία και Κύπρο τα προϊόντα της VIRCELL Ισπανίας

We represent for Greece, Albania, F.Y.R. of Macedonia, Cyprus the products of CHEMELEX Labkit-Spain, CAMP MEDICA-Romania and for Albania, Cyprus the products of VIRCELL-Spain.

Γυναικολογία - Obstetrics and Gynecology

Ενδοκρινολογία/ Διαβήτης - Endocrinology/ Diabetes

 

Ρευματολογία - Rheumatology

Ογκολογία - Oncology

Καρδιαγγειακές παθήσεις - Cardiac diseases

Γαστροεντερολογία - Gastroenterology

Μολυσματικά νοσήματα - Infectious diseases

Αλλεργία - Allergy

Δερματολογία - Dermatology

Φλεγμονή - Inflammation

Βιοχημικός έλεγχος ούρων - Free radicals in urine

Ναρκωτικές ουσίες - Multi Drugs Rapid Tests