Αλλεργία

Αλλεργία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    
AM-048

IgE

30 Κασσέτα Ολικό αίμα 5 min 80IU/ml 99,1% /99,9%