Βιοχημικός έλεγχος ούρων

Βιοχημικός έλεγχος ούρων

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

DT-001

Ελεύθερες ρίζες

10 Ταινίες Ούρα 10 min - > 95%