Γαστρεντερολογία

Γαστρεντερολογία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

AB-003

CLO TEST

20 - Βιοψία 10-30 min - 97,8%  / > 99%    
AB-004

CLO TEST

40 -

Βιοψία

10-30 min

-

97,8%  / > 99%

   
AB-001 CLO TEST 50 - Βιοψία 5 min -

98,1%  / > 99%

   
JA-016 H-PYLORI 25

Κασσέτα

Ολικό αίμα

10 min

-

99%  / 98,6%

   
AM-040 H-PYLORI 20

Κασσέτα

Σάλιο

15 min

- > 97%    
AM-041

H-PYLORI

10

Κασσέτα

Κόπρανα

15 min

-

97,4%  /  93,3%

   
AM-042 FOB 20

Κασσέτα

Κόπρανα

10 min

25 ng/ml >97%    
CE-001 FOB & TRANSFERRIN 30

Κασσέτα

Κόπρανα

15 min

50 ng/ml / 4 ng/ml

>99% / > 99%

   
CE-003 CALPROTECTIN 5

Κασσέτα

Κόπρανα

15 min

50 μg/g

>94%  / 93%

   
CE-003 LACTOFERRIN 5

Κασσέτα

Κόπρανα

15 min

97,8 ng/ml

>99%  /  92%

   
CE-004 CALPOTECTIN & LACTOFERRIN 5

Κασσέτα

Κόπρανα

10 min

-

94% & 99%  / > 93% & 99%

   
AN-001 CELIAC 10

Κασσέτα

Ολικό αίμα

5 min

5 U/ml

97,4%  / > 96,9%

   
BO-001 Δυσανεξία στη λακτόζη 10 - Βιοψία δωδεκαδάκτυλου

20 min

-

95%  / > 99%