Γυναικολογία

Γυναικολογία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

DD-001

PH TEST

50 Ταινίες Κολπικό δείγμα 3-5 min - 99%    
AM-025 STREP-B 20 Κασσέτα

Κολπικό δείγμα

10-15min 5700CFU/ml

99% VS ELISA / 98,8%

   
AM-032 CHLAMYDIA 20

Κασσέτα

Κολπικό δείγμα

15min -

97% VS ELISA /99,4%

   
AM-027 HCG 30

Κασσέτα

Ούρα 3min 10 mIU/ml

99% VS ELISA / > 99%

   
AM-005 LH 30

Κασσέτα

Ούρα

5min -

96% VS ELISA /> 99%

   
AM-003 FSH 30

Κασσέτα

Ούρα

5-10min 25mIU/ml

96% VS ELISA /> 99%

   
AN-005 CANDIDA 32 Latex

Κολπικό δείγμα

5min - 96,40%