Δερματολογία

Δερματολογία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    
SE-022

Δερματόφυτα

20 - Καλιέργια 1-3 weeks - 97%