Μολυσματικά νοσήματα

Μολυσματικά Νοσήματα

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

AM-023

STREP A

20 Κασσέτα Φαρυγγικό δείγμα 10 min - 97,7%  / > 99%    
AM-043

INFLUENZA A

20 Κασσέτα

Ρινοφαρυγγικό δείγμα

10-15 min

-

84,4%  /  94,7%

   
AM-020 INFLUENZA A&B 20 Κασσέτα Ρινοφαρυγγικό δείγμα 10-15 min -

84,4% / 94,7% & 84,3% / 95,5%

   
BI-001 DUO ROTA/ADENO 20

Κασσέτα

Κόπρανα

5 min

-

96%

   
AM-033 MONONUCLEOSIS 30

Κασσέτα

Ολικό αίμα

5-10 min

- 98% VS ELISA /99,4%    
AM-022

HIV 1&2

30

Κασσέτα

Ολικό αίμα

20 min

-

> 99%

   
VE-018

RSV

20

Κασσέτα

Ρινοφαρυγγικό δείγμα

10-min

-

88,6%