Ογκολογία

Ογκολογία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    
AM-014 AFP Semi Quentitative 30 Κασσέτα Ολικό αίμα

15min

25 ng/ml > 99% / >99%    
AM-012 CEA Semi Quentitative 30 Κασσέτα

Ολικό αίμα

15min 5 ng/ml

> 99% / >99%

   
AM-044 PSA Semi Quentitative 30

Κασσέτα

Ολικό αίμα

15min 3-10 ng/ml

> 99% / >99%

   
AM-45 Bladder Cancer Market 5

Κασσέτα

Ούρα 10min 250 ng/ml

94,2% / 97,1%

   
AM-46 Bladder Cancer Market 10

Κασσέτα

Ούρα

10min 250 ng/ml

94,2% / 97,1%