Ρευματολογία

Ρευματολογία

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    

AM-018

RF

30 Κασσέτα Ολικό αίμα 15 min 0,1 IU/ml 95% VS ELISA / 98%