Φλεγμονή

Φλεγμονή

Κωδικός

Εξέταση

ΤΕΜ. Συσκευασία Είδος Δείγματος Χρόνος

Όριο Ευαισθησίας

Ευαισθησία / Ειδικότητα    
AM-047

HS-CRP Semi Quantitative

30 Κασσέτα Ολικό αίμα 7 min 1-3 mg/l > 95%